Cohen wil illegalen toelaten

Staatssecretaris Cohen (Justitie) overweegt uitgeprocedeerde asielzoekers die niet terug kunnen naar het land van herkomst toch een verblijfsvergunning te geven. Het zou gaan om tienduizend mensen. Door de buitenlanders toch een verblijfsvergunning te verstrekken verwacht Cohen de overvolle asielzoekerscentra te ontlasten. De Tweede Kamer reageert verdeeld op het voornemen.

Over een aantal weken komt Cohen met een `terugkeernotitie', die is voorzien van maatregelen om de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers te bevorderen. Ingewijden bevestigen dat de staatssecretaris erover denkt om het voorstel op te nemen in die notitie.

Het voornemen van Cohen roept in de Tweede Kamer verdeelde reacties op. D66 en PvdA zijn positief over het plan, VVD en oppositiepartij CDA zijn tegen.

PvdA-woordvoerder Middel steunt het voorstel van partijgenoot Cohen, maar zegt dat er van een `generaal pardon' geen sprake moet zijn. De PvdA vindt dat een verblijfsvergunning moet gelden voor mensen die hier al jaren `buiten hun schuld' verblijven. Er zijn volgens Middel asielzoekers die aantoonbaar elke strohalm aanpakken om te kunnen blijven, maar er zijn ook mensen die ,,slachtoffer zijn van het systeem'', zoals de trage verwerking door de IND. ,,Mensen die objectief gezien weg kunnen, moeten weg'', aldus de PvdA.

Dittrich (D66) acht het belangrijk dat de uitgeprocedeerde asielzoekers de mogelijkheid krijgen om na vier of vijf jaar een leven op te bouwen. ,,We kunnen niet langer van deze mensen vergen dat ze bungelen.''

Wijn (CDA) noemt het voornemen het ,,failliet van het asielbeleid'', omdat de eigen procedure overboord wordt gezet. Dit zou een aanzuigende werking hebben op buitenlanders. De VVD is verbaasd over het voorstel. Als het klopt, dan zullen we het verhinderen met de middelen die we hebben, aldus een fractievoorlichter.