Borst hoeft om Bijlmerramp niet weg 3

Eén belangrijke vraag die de Bijlmer-vliegramp betreft, zie ik nergens beantwoord. De neergestorte Boeing blijkt een gewone vliegramp te zijn, zoals jaarlijks helaas nog enkele tientallen plaatsvinden. Tijdens de vuurzee kan geen stof uit het toestel naar de directe omgeving spreiden. Een vuurzee veroorzaakt een zeer krachtige luchtstroom omhoog. De aanzuiging van lucht vindt uit de directe omgeving plaats, van alle kanten is er stroming naar het vuur toe. Verontreiniging van de lucht vlak in de omgeving kan dus pas na doving plaatshebben.

Elke vliegramp laat verkoolde resten achter, die steeds uit dezelfde metalen, kunststoffen en verarmd uranium bestaan. Is er nooit eerder een beroepsziekte opgedoken bij werkers die de resten van al die vliegtuigwrakken onderzoeken? Komt de ziekte SLE bij die mensen vaker dan gemiddeld voor?

Als minister Borst de literatuur over ziekten bij vliegtuigwrakkenslopers heeft laten naspeuren en er bleek niets over gepubliceerd te zijn, dan is er reden te meer om te stellen dat zij niet heeft gefaald. Het posttraumatisch stress syndroom zit tussen de oren en is niet dodelijk, SLE in een klein deel van de gevallen wel.