`Alcohol een vergeten probleem'

Twee jaar geleden stierf de 18-jarige student bouwkunde Reinout Pfeiffer in Groningen, nadat hij een liter jenever had gedronken. Zijn vader bezocht gisteravond een bijeenkomst over de gevaren van alcoholgebruik.

Zijn zoon Reinout was een ,,ongelooflijke flierefluiter die in een vlaag van jeugdige vrolijkheid'' een jeneverfles leegdronk. De Rotterdamse notaris R. Pfeiffer verwijt de medestudenten die Reinout in 1997 als nieuwe bewoner van een Gronings studentenhuis een liter jenever lieten drinken niets. ,,Het is een ongelooflijk stom toeval geweest'', zegt hij na afloop van een gisteravond gehouden bijeenkomst over de gevaren van alcoholgebruik, waarop hij 300 Groninger studenten toesprak. ,,Reinout verkeerde niet in een verkeerd circuit, hij had een oudere broer die in Groningen studeerde en voelde zich thuis in de stad.''

Pfeiffer heeft nog steeds contact met de medestudenten van zijn zoon. Toen vorige maand bekend werd dat ze niet vervolgd werden wegens dood door schuld, was dat een opluchting voor hem en zijn vrouw, zegt hij. ,,We zijn blij dat de zaak uit de strafbare sfeer is. We zijn niet rancuneus.''

Pfeiffer was en is van mening dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor de hoeveelheid alcohol die hij drinkt. ,,Je kunt niet naar een ander wijzen. Iedereen is in staat `nee' te zeggen.''

De dood van de student leidde tot strengere regels over alcoholgebruik op de Groningse universiteit. Zo mag er tijdens de introductieperiode geen drank meer worden geschonken aan eerstejaars en zijn indrinkingsrituelen voortaan taboe.

Kort na de dood van zijn zoon kwam Pfeiffer in contact met W. van Dalen, landelijk coördinator van campagnes als `Drank maakt meer kapot dan je lief is' en `Ben jij sterker dan drank', die gisteravond ook aanwezig was. Voorlichtingsbijeenkomsten zoals die gisteren door studentenvereniging Vindicat werd belegd, helpen daarbij, vindt hij.

Toxicoloog D. Uges van de Rijksuniversiteit Groningen waarschuwde dat overmatig drankgebruik soms niet merkbaar is. Wie tussen elf uur 's avonds en drie uur 's morgens elf borrels drinkt, merkt niet dat hij veel op heeft. ,,Je voelt je nuchter en je denkt nuchter. Ik heb ook wel eens 25 biertjes opgehad, maar ik dacht dat ik niks gedronken had.'' Wie dan achter het stuur kruipt, is naar Uges' oordeel ,,moorddadig''. ,,Als je bij het blazen een alcoholpromillage van 1,3 in je bloed hebt, heb je al een strafblad. Dat kan je hele carrière vernielen. En je lever gaat eraan'', hield hij zijn gehoor voor.

Alcoholgebruik is een groot, zij het vergeten probleem, verklaarde R. van der Most, voorlichter bij de GGD in Groningen. ,,Bovendien is het maatschappelijk geaccepteerd. Kinderen beginnen op steeds jongere leeftijd te drinken. Ruim zestig procent van de jeugd tussen de veertien en vijftien gebruikt alcohol.'' Voorlichting op de lagere school kan een bewustwording op gang brengen, meende hij.

De Nederlander drinkt jaarlijks gemiddeld 1.000 glazen per persoon. Maar hoe je een drinker kunt doordringen van de gevaren van alcohol, blijft lastig, zei Van Dalen. Een student suggereerde dat in uitnodigingsboekjes van grote feesten advertenties moeten staan die waarschuwen voor alcohol. Maar Pfeiffer zei weinig effect te verwachten van dergelijke waarschuwingen. ,,De campagnes tegen roken halen ook weinig uit. Er wordt nog steeds onwaarschijnlijk veel gerookt. Iedereen moet zelf beseffen hoeveel hij kan drinken.''

Vroegere sluitingstijden van kroegen, barkeepers die weigeren een ladderzatte bezoeker nog verder alcohol te schenken, maar hem in plaats daarvan een lolly geven, hogere prijzen van alcoholhoudende dranken, waren enkele suggesties die Van Dalen deed.