Akkoord over keuzemogelijkheden CAO's

Binnen het bestuur van de Stichting Arbeid is overeenstemming bereikt over het opnemen van keuzemogelijkheden in CAO's. Werkgevers en werknemers bevelen de CAO-partijen aan om na te gaan of er meer keuze kan worden geboden in de arbeidsvoorwaarden van een onderneming. Doel is hiermee tegemoet te komen aan behoeften van zowel werknemers als ondernemingen. Dat blijkt uit de nota `Naar arbeidsvoorwaarden op maat', die het bestuur van de stichting gisteren heeft vastgesteld.