Adverteerder wil grotere flexibiliteit van kranten

Bedrijven willen invloed hebben op de plek van advertenties in dagbladen. Ook moeten kranten een ander, gedifferentieerd, prijsbeleid gaan voeren. Als de uitgevers niet aan die wensen voldoen, zullen adverteerders afhaken. Dat zegt de Bond van Adverteerders (BVA).

De wens van bedrijven om zelf invloed uit te oefenen op de plek van de advertenties bestaat al langer. Volgens H. Dekker van de BVA wordt die wens nu ook gesteund door onderzoek, uitgevoerd door de bureaus Veldkamp/NIPO. De resultaten daarvan werden gisteren op een bijeenkomst in Ouderkerk aan de Amstel bekendgemaakt.

Uit het onderzoek blijkt dat lezers het eerste deel van de krant veel beter bekijken dan een later katern. Zo slaan bijna alle lezers het nieuwsgedeelte open, maar slechts 60 procent neemt die moeite bij het zesde katern. Ook binnen de katernen bestaan verschillen. Zo worden de rechterpagina's stukken beter bekeken dan linkerpagina's.

Volgens de Bond van Adverteerders kost het plaatsen van een advertentie altijd hetzelfde, ongeacht of dat in het begin van de krant of op de achterpagina gebeurt. En dat moet veranderen, vindt ze. Krantenuitgevers zeggen juist wel verschillende tarieven voor onderscheiden pagina's te hanteren.

Verder zouden adverteerders ook invloed moeten hebben op de plek van de advertentie. Dekker wijst daarbij op de televisiewereld, waar adverteerders kunnen aangeven op welk tijdstip een commercial moeten worden uitgezonden.

Dekker zegt niet over te willen gaan tot een boycot van de kranten. Wel voorspelt hij dat adverteerders op termijn zullen afhaken wanneer de dagbladen hun prijsbeleid niet veranderen. (ANP)