Werkgevers willen korten op salaris zieke werknemer

De werkgeverskoepels VNO-NCW en MKB Nederland willen prikkels invoeren voor werknemers om het ziekteverzuim terug te dringen. Werknemers zouden salaris en vakantiedagen moeten inleveren wanneer ze zich ziek melden, terwijl een afdeling die het verzuim binnen de perken houdt een bonus zou moeten krijgen.

De werkgevers reageren met hun plan op de gisteren bekend geworden stijging van het ziekteverzuim. Het Centraal Bureau voor de Statistiek becijferde dat van elke 18 werknemers er vorig jaar dagelijks één ziek thuis zat. Het ziekteverzuim kwam daarmee op 5,6 procent, tegen 5,1 procent in 1997.

Voor de privatisering van de Ziektewet in 1996 lag het verzuim op 5,5 procent. Volgens voorzitter Hans de Boer van de werkgeversorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf (MKB Nederland) blijkt hieruit dat het niet lukt ziekteverzuim terug te dringen door werkgevers op te laten draaien voor doorbetaling van loon bij ziekte. ,,De meeste ziekte-oorzaken zijn niet arbeidsgebonden, de werkgever kan de oorzaak van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid lang niet altijd voorkomen.''

De werkgevers noemen sportblessures, auto-ongevallen en `maandagmorgenziekte' als voornaamste oorzaken voor ziekteverzuim. Werknemersprikkels kunnen dat terugdringen, stelt een woordvoerder van VNO-NCW. ,,Alleen prikkels voor de werkgever, zoals nu het geval is, is blijkbaar niet genoeg.'' Sociale partners hebben nu al de mogelijkheid om wachtdagen in te voeren – werknemers moeten dan vakantiedagen inleveren voor de eerste twee ziektedagen – en salarissen van zieke werknemers te korten tot 70 procent. De meeste CAO's regelen echter volledige doorbetaling van loon bij ziekte. VNO en MKB willen van die CAO-afspraken af.

De vakbeweging voelt daar niets voor. ,,Het prikkelen van werknemers draagt niet bij aan het terugdringen van ziekteverzuim'', stelt bestuurder Agnes Jongerius van de vakcentrale FNV. ,,Dat leidt er alleen toe dat mensen te lang blijven doorlopen en later alsnog uitvallen, maar dan langdurig.'' Niet `maandagmorgenmoeheid' maar te hoge werkdruk en stress zijn volgens haar de voornaamste oorzaken voor het oplopend verzuim. ,,Sectoren die werk maken van preventie, zoals de bouw, slagen er wél in het verzuim omlaag te krijgen.'' De werkgeversplannen zijn stokpaardjes ,,uit de oude doos'', die kunnen rekenen op ,,massief verzet van de bonden''.