Ruim baan voor fietsers in Amsterdam

Voetgangers en fietsers krijgen ruim baan in de Amsterdamse binnenstad. De zondagmiddag wordt autovrij, op de grachten komt een grachtenbus, het personenvervoer over water wordt uitgebreid, en overwogen wordt de riksja, de fietstaxi, te introduceren.

Dit stelt wethouder G. ter Horst (verkeer) voor om de parkeer- en verkeersdruk in de binnenstad te verminderen. Ze heeft in totaal 151 maatregelen in gedachten. Zo zal in de gehele binnenstad een maximale snelheid van 30 kilometer gaan gelden. Parkeerplaatsen op hoofdwegen verdwijnen om het verkeer beter te laten doorstromen en om ruimte te maken voor fietspaden en bredere trottoirs.

De gemeente zal de huidige 28.000 parkeerplaatsen handhaven, maar streeft er naar zoveel mogelijk parkeerplaatsen op straat te vervangen door inpandige. De gemeenteraad was hier eerder fel tegen. De strenge regelgeving voor de garagebouw wordt versoepeld. Projectontwikkelaars mogen, aldus de wethouder ,,zoveel bouwen als ze willen'', op voorwaarde dat ze de plekken ook openstellen voor buurtbewoners. Volgens de wethouder is het redelijk dat zo'n plek meer kost dan de maandelijkse dertig gulden voor een parkeervergunning. De huur bedraagt nu 100 tot 300 gulden per maand.