Polaroids pensioenfonds beste belegger

Van de Nederlandse pensioenfondsen heeft dat van Polaroid in Enschede het afgelopen jaar het hoogste beleggingsresultaat behaald. Op zijn beleggingen behaalde het fonds een winst van 22,3 procent. Het pensioenfonds voor de Metaalnijverheid was vorig jaar de slechtste belegger, met 7,2 procent rendement. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van World Markets Company in opdracht van de pensioenfondsen. Het gemiddeld rendement van de Nederlandse pensioenfondsen kwam uit op 12,4 procent. Over 1997 werd nog een rendement geboekt van 15,8 procent.

De prestaties van de twee grootste pensioenfondsen, ABP en PGGM, zijn wel gemeten, maar het resultaat is bij de berekening van het gemiddeld rendement buiten beschouwing gelaten, omdat de dominantie van deze fondsen anders te groot zou zijn. Het ABP (ambtenaren) boekte een rendement van 12,9 procent op zijn belegd vermogen van 298 miljard gulden. Het grootste pensioenfonds belegt nu 26 procent van het vermogen in aandelen, terwijl dit in 1994 nog maar 11 procent was.

Het rendement bij PGGM (zorg en welzijn, 90 miljard) was met 15,6 procent hoger dan bij ABP. Dit verschil is onder meer het gevolg van de grotere nadruk bij PGGM op aandelenbeleggingen: 56 procent van het vermogen is in aandelen gestoken. In (minder renderende) vastrentende waarden als obligaties heeft PGGM 33 procent van zijn geld gestoken.

Over de afgelopen vijf jaar heeft het Spoorwegpensioenfonds met een beleggingsresultaat van 14 procent het beste resultaat behaald.