Kamer stemt in met vorming Twentestad

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft gestemd voor de vorming van Twentestad, het samengaan van Enschede, Hengelo en Borne. De gehele oppositie en regeringsfractie D66 stemden tegen.

Het is nog zeer de vraag of Twentestad er daadwerkelijk zal komen, omdat het wetsvoorstel van minister Peper (Binnenlandse Zaken) nog in de Eerste Kamer behandeld moet worden. De PvdA en VVD, die gisteren voor stemden, hebben geen meerderheid in de senaat.

Hoekema (D66) verklaarde dat zijn fractie niet akkoord kan gaan met het samengaan van Enschede, Hengelo en Borne tot Twentestad. Het kabinet denkt dat het bestuur van de gemeenten versterkt wordt als de steden samengaan en het zou ook een positieve impuls voor de economie betekenen.

D66 vindt, met de oppositie, dat een fusiegemeente niet de enige manier is om die doelen te bereiken. De partij vreest dat Hengelo een zwakke positie in de nieuwe gemeente zou innemen. CDA en GroenLinks denken dat de beoogde doelen ook bereikt kunnen worden door intergemeentelijke samenwerking.

Ook de tegenstand onder de bevolking weegt zwaar voor deze partijen. In een referendum heeft meer dan negentig procent van de Hengelose bevolking zich uitgesproken tegen de vorming van Twentestad.

Coalitiegenoten PvdA en VVD vinden dat D66 zich niet aan het regeerakkoord heeft gehouden. Daarin staat dat gemeentelijke herindelingen ,,in principe'' worden uitgevoerd conform provinciale voorstellen. Twentestad was een voorstel van de provincie Overijssel. Hoekema vindt dat de woorden ,,in principe'' er niet voor niets staan. ,,Ze laten de mogelijkheid open om van het regeerakkoord af te wijken.''

In het wetsvoorstel wordt een aantal gemeentelijke herindelingen in Twente geregeld. Naast Twentestad, dat in grootte de vierde stad van Nederland zal worden, zullen twaalf bestaande gemeenten worden omgevormd tot vier nieuwe gemeenten.