Kabinet steunt bom op studio

De Nederlandse regering erkent dat zij over de zin van NAVO-luchtacties tegen Joegoslavische radio- en televisiezenders anders is gaan denken. Zij keurt zulke acties volgens minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) nu goed omdat de gelijkgeschakelde Joegoslavische media behoren tot de ,,propagandamachine'' van president Miloševic. Zij verzorgen ,,haatcampagnes'' die de Joegoslavische burgers en de Servische politie en militairen in Kosovo beïnvloeden, aldus Van Aartsen vanmorgen in de Kamer.

Twee weken geleden had de minister eventuele NAVO-aanvallen op radio- en tvzenders nog ,,niet aan de orde'' genoemd en daaraan toegevoegd dat hij zich niet kon voorstellen dat het tot zulke aanvallen zou komen. Maar intussen zijn premier Kok, minister De Grave (Defensie) en Van Aartsen ,,in een geleidelijk denkproces'' tot een andere opvatting gekomen.

Van Aartsen wilde vanmorgen ook niet uitsluiten dat andere Joegoslavische media doel van NAVO-luchtacties kunnen worden voorzover zij ,,deel uitmaken van Miloševic onderdrukkingsapparaat''. ,,Er is geen vrije pers zoals wij die kennen in Joegoslavië'', zei hij. De totnutoe uitgevoerde NAVO-aanvallen op radio-stations noemde hij ,,goede en verstandige operaties''. Of de regering met haar ,,nadere denkproces'' was begonnen vóór of na die aanvallen, of onder druk van NAVO-partners, wilde Van Aartsen niet zeggen. Hij gaf evenmin antwoord op de vraag van de CDA'er Verhagen of de Nederlandse regering zich overvallen had gevoeld door de NAVO-acties tegen die stations.

Met uitzondering van de SP-fractie, die vroeg om opschorting van de bombardementen, bleef de Kamer achter de regering en haar Kosovo-beleid staan alsook achter de voortzetting van de NAVO-acties. Bijna alle fracties, ook de drie paarse, wilden echter meer precieze informatie over het onderscheid dat de NAVO maakt tussen militaire en civiele doelen. Vos (GroenLinks) tekende daarbij aan dat de steun van haar fractie niet geldt voor bombardementen op ,,burgerdoelen'' als energiecentrales. Zij vroeg de regering in een motie dit verzoek aan de NAVO over te brengen. CDA en VVD vroegen om Serviërs die (ook) de Nederlandse nationaliteit en willen dienen in het Joegoslavische leger, het Nederlanderschap te ontnemen.