Internationale steun Balkanlanden

Donorlanden en internationale financiële intellingen zijn het erover eens dat snel financiële steun op tafel moet komen om te voorkomen dat de landen in de Balkanregio economisch afglijden door de oorlogsactiviteit van de NAVO tegen Joegoslavië.

Zeven internationale organisaties en 33 landen kwamen gisteren in Washington in een speciale vergadering onder leiding van het IMF en de Werelbank bijeen om bespreken welke stappen moeten worden gezet voor financiële steun aan de zes meest getroffen landen: Albanië, Bosnië, Bulgarije, Kroatië, Macedonië en Roemenië. Het was niet de bedoeling al bedragen toe te zeggen. Dat gebeurt op speciale donorconferenties. Op 5 mei is een dergelijke conferentie gepland voor Macedonië, dat als het meest getroffen land wordt beschouwd. Door de ingesloten ligging zijn de handelsroutes afgesloten. Nederland, dat op de bijeenkomst had aangedrongen, heeft al 10 miljoen gulden voor Macedonië beschikbaar gesteld. Vijf van de zes getroffen landen behoren tot de Nederlandse kiesgroep bij IMF en Wereldbank. (Redactie Economie)