Forse winststijging uitgever PCM

De nettowinst van PCM, uitgever van kranten (onder andere de Volkskrant, Het Parool, NRC Handelsblad, Trouw) en boeken (Meulenhoff), is vorig jaar met 18 miljoen gulden gestegen naar 72 miljoen. Voor het lopende jaar voorziet het concernbestuur een verdere stijging met 10 procent.

De omzet nam toe met 9,9 procent tot 1,431 miljard gulden. Naast de belangrijk toegenomen advertentieomzet (plus 17,5 procent) laten ook de oplage-omzet (plus 2,9 procent) en de boekenomzet (plus 8,1 procent) een stijging zien.

Na een periode van druk op de betaalde oplage van de dagbladen was er in 1998 weer een bescheiden groei. Na de vernieuwing van Het Parool eind 1997 is in de eerste helft van 1998 de oplagedaling tot staan gebracht en zelfs omgeslagen in groei. Het advertentievolume werd weer beïnvloed door de aanhoudende hoogconjunctuur. (ANP)