`Asielopvang moet beter'

Veel gemeenten willen de opvang van asielzoekers uitbreiden. Maar een groep Dublin-claimanten is niet welkom in Vlaardingen.

Steeds meer gemeenten scharen zich achter een initiatief van Rotterdam, Ermelo, Den Bosch, Leiden en Nijmegen `kwalitatief en kwantitatief betere opvang' voor asielzoekers te verzorgen, door gebruik te maken van gemeentelijke voorzieningen. In februari ondersteunden 60 gemeenten dit initiatief van de Lokale Overheden voor een goed Asielbeleid (LOA), inmiddels is dat aantal opgelopen tot 105 vooral grotere gemeenten. Nederland telt 520 gemeenten.

De gemeenten willen de asielzoekers die langere tijd wachten op een beslissing over hun verblijfsstatus opvangen in huizen van woningcorporaties, en hen werkervaring laten opdoen en cursussen laten volgen. Volgens de LOA zijn de asielzoekerscentra bedoeld voor kortdurende opvang, terwijl mensen er in de praktijk vaak drie of vier jaar verblijven. ,,Veel van die mensen zijn hoogopgeleid, en die zitten daar maar'', zegt een woordvoerder. In Rotterdam kunnen hoogopgeleide asielzoekers bijvoorbeeld al bij een vertaalbureau werken.

De bij LOA aangesloten gemeenten hebben hun voorstellen voor wijziging van het asielbeleid in een brief aan minister-president Kok kenbaar gemaakt. ,,Die had immers over het asielbeleid gezegd: als iemand iets beters weet moet hij het maar zeggen'', aldus de LOA-woordvoerder. De LOA rekenen er nu op dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het initiatief overneemt. De VNG vindt het initiatief echter niet echt nodig. ,,Het is wel een heel goed signaal naar de politiek en de media, maar het gaat om dingen die allemaal al in gang zijn gezet.''

Los van dit initiatief conludeerde de VNG vorige week, op basis van een enquete van het Radio 1 Journaal, dat gemeenten ook bereid en in staat zijn om minstens 5000 vluchtelingen uit Kosovo op te nemen. Naar aanleiding daarvan opende het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers gisteren een telefoonnummer waarop gemeenten en woningcorporaties woningen kunnen aanbieden. Op het nummer zijn tot nu toe enekele tientallen reacties binnengekomen, maar het COA kon vanmoregen nog niet aangeven om hoeveel woningen het gaat.

De gemeente Vlaardingen worstelt intussen met het aanbod van zakenman G. Toth om ongeveer veertig zogeheten Dublin-claimanten op te vangen in zijn villa Kakelbont in die gemeente. Deze uitgeprocedeerde asielzoekers worden nu nog door de Schiedamse Raad van Kerken en Inlia opgevangen in het Sportfondsenbad in Schiedam. Die willen de opvang beëindigen omdat ze niet genoeg vrijwilligers kunnen vinden, met name in de komende vakantieperiode. Vlaardingen wil de Dublin-claimanten liever niet hebben, omdat de gemeente momenteel de aanleg van een asielzoekerscentrum (AZC) voor 400 mensen onderzoekt. Volgens de gemeente strookt dat plan niet met het initiatief van Toth, maar kan Toth niet worden tegengehouden, omdat hij in zijn villa kan latren wonen wie hij wil. Vlaardingen is overigens niet aangesloten bij de LOA, omdat de gemeente vindt dat ze haar steentje al bijdraagt door de komst van een AZC te overwegen. ,,Er is daarnaast geen ruimte voor decentrale kleinschalige opvang'', aldus een woordvoerder.