Zware verliezen door hoger verzuim

Pensioenfonds PGGM heeft vorig jaar 130 miljoen gulden nieuw kapitaal in zijn zwaar verliesgevende dochter PGGM Verzekeringen moeten steken om een vermogenstekort af te wenden.

Dat blijkt uit het vanmiddag gepresenteerde jaarverslag van het pensioenfonds voor de zorg- en welzijnssector.

PGGM Verzekeringen vecht tegen oplopende verliezen op nieuwe ziekteverzuimverzekeringen. Vorig jaar dook het voor 120 miljoen gulden in de rode cijfers. Het verlies van PGGM's jonge verzekeringsdochters – PGGM heeft ook een nu licht renderend bedrijf in schadeverzekeringen – was een jaar eerder nog 2 miljoen gulden.

PGGM Verzekeringen, dat overvallen is door het hoge ziekteverzuim, heeft inmiddels een premieverhoging met 40 procent aangekondigd, terwijl de dekking op de polissen wordt verlaagd. Dat zorgde voor een uittocht van bedrijven in de gezondheidszorg die klant zijn van de verzekeraar.

PGGM is met een belegd vermogen van 92 miljard gulden, 751.000 aangesloten premiebetalende werknemers en 109.000 gepensioneerden het op een na grootste Nederlandse pensioenfonds. Alleen het ABP is groter.

Het verlies op de verzekeringsactiviteiten, die het fonds ontwikkeld heeft in aanvulling op het verplichte collectieve pensioen voor de bedrijfstakken zorg en welzijn, wordt afgeboekt van de beleggingsopbrengst, die in 1998 ruim 12 miljard gulden bedroeg.

Het beleggingsrendement van PGGM bedroeg vorig jaar 15,8 procent. Dat was 2,6 procentpunt minder dan in 1997, maar 3,4 procentpunt beter dan het gemiddelde Nederlandse pensioenfonds vorig jaar boekte.

Het fonds deed het naar eigen zeggen beter dan het gemiddelde pensioenfonds doordat meer geld in aandelen is belegd en meer rendement is behaald op de beleggingen in effecten met een vaste rente, met name in de categorie leningen. Per eind 1998 had het fonds 56 procent van zijn vermogen in aandelen belegd. Dat percentage was onveranderd ten opzichte van het jaar ervoor. Het percentage aandelenbeleggingen is hoog ten opzichte van het gemiddelde in de Nederlandse pensioenfondswereld.

Het bestuur van het fonds maakt in het jaarverslag korte metten met nieuwe regels die het aangesloten werkgevers makkelijker moet maken om uit een (verplicht gesteld) bedrijfstakpensioenfonds als PGGM te stappen. Deze uitstap wordt mogelijk als de beleggingswinst van een pensioenfonds over een periode van vijf jaar aanzienlijk afwijkt van zijn eigen rendementsdoelen. PGGM vindt de eerste toetsingsperiode van drie jaar veel te kort en verwacht een krampachtiger beleggingsbeleid in de pensioenfondswereld.