Weltwirtschaftliches Archiv

Wijziging van de rentetarieven, van de exportcijfers, of van het monetaire beleid hebben geen statistisch significante invloed op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Dat is de conclusie die Ansgar Belke en Daniël Gros trekken in Weltwirtschaftliches Archiv op grond van hun onderzoek dat bedoeld was om een begin te maken met het schatten van de kosten en baten van de Europese Monetaire Unie. Hun onderzoek leidde tot de conclusie dat er wel een significant verband bestaat tussen de gebeurtenissen op de arbeidsmarkt en de veranderingen in het investeringsniveau.

Bij het onderzoek waren de twaalf Europese lidstaten betrokken, plus Finland, omdat dit het enige Europese land is met een economie die afhankelijk is van één product, hout. Wegens die eenzijdigheid zou het land extreem gevoelig moeten zijn voor externe ontwikkelingen, zoals exportcijfers. Uit het onderzoek blijkt dat de Finse arbeidsmarkt inderdaad gevoelig is voor exportontwikkelingen, maar dat het betreffende cijfer in Groot-Brittannië het hoogst is. Het verband tussen arbeidsmarkt en export is in landen als Denemarken en Nederland niet statistisch significant.

Veranderingen van de rentetarieven hebben alleen in Duitsland, Nederland en Portugal een positieve invloed op de werkgelegenheid. De wijzigingen van de rentetarieven in Italië sinds 1992 geven volgens de auteurs aan dat rentetarieven of geen belangrijk beleidsinstrument zijn, of geen invloed hebben op de werkgelegenheid. Dat investeringen de werkgelegenheid wel significant beïnvloeden blijkt uit de gegevens van alle landen die bij het onderzoek waren betrokken. De auteurs zoeken een verklaring voor hun bevindingen in de overweging dat plotselinge veranderingen zich misschien wel voordoen op sectoraal niveau, maar dat de veranderingen in de economie als geheel veel langzamer verlopen.

Weltwirtschaftliches Archiv is een uitgave van het Institut fur Weltwirtschaft, D-24100 Kiel.