Vakantiepark Sint Maarten toch in Nederlandse handen

De rechtbank in Sint Maarten heeft in kort geding bepaald dat de levering van het luxe vakantiepark `Port de Plaisance' aan de Rotterdamse zakenman mr. J. Schutte alsnog moet worden nagekomen. Daarmee is een belangrijk struikelblok uit de weg geruimd bij de opzet van een omvangrijke film- en geluidsstudio op het eiland Sint Maarten. Dit project, waarmee een investering van 200 miljoen dollar is gemoeid, kwam op losse schroeven te staan nadat Schutte volgens eigen zeggen het slachtoffer dreigde te worden van samenspanning tussen misdaadbenden en lokale autoriteiten om de verkoop van het vakantiecomplex te blokkeren.

De kwestie heeft de afgelopen weken op Sint Maarten tot de nodige opschudding geleid, niet in de laatste plaats doordat de positie van gezaghebber Dennis Richardson in opspraak werd gebracht. Richardson werd door Schutte impliciet beschuldigd zich voor het karretje te hebben laten spannen van de Turkse zakenman Sudi Özkan. Özkan, internationaal uitbater van een groot aantal casino's met een dubieuze reputatie, wist het complex via een stroman op Sint Maarten weg te kapen voor de neus van Schutte. Het zou de Turkse zakenman daarbij vooral te doen zijn om het casino dat deel uitmaakt van het vakantiepark. Het complex – exclusief casino – werd vervolgens tot tweemaal toe aan Schutte aangeboden, waarbij de prijs eerst van twintig naar dertig miljoen dollar en ten slotte naar zestig miljoen dollar werd verhoogd. De rechter op Sint Maarten besloot dat de huidige eigenaar van Port de Plaisance alsnog aan Schutte moet leveren tegen de overeengekomen prijs van dertig miljoen dollar.

In een poging de reputatie van Sint Maarten als vrijhaven voor narco-smokkelaars en witwassers van zwart geld te zuiveren, is sinds enige tijd besloten een antecedentenonderzoek te verrichten bij zakenlieden die zich op het eiland vestigen. Het gaat hierbij vooral om de casino's, omdat deze volgens justitie fungeren als grootschalige operaties om narcoticagelden te witten. Ook voor het Port de Plaisance-project geldt een dergelijke regeling. Met het Franse pensioenfonds GMF, dat na een reeks van schandalen afwilde van het vakantiepark, werd overeengekomen dat park en casino niet zouden worden verkocht aan personen over wie negatieve informatie bekend is bij de Frans- of Nederlands-Antilliaanse veiligheidsdiensten.

De Italiaanse tussenpersoon die, ondanks de vergaande onderhandelingen met Schutte, het hotelproject wist te kopen, kreeg van het Bestuurscollege van Sint Maarten vergunning voor de aankoop. Tevens werd besloten dat een casinovergunning ,,welwillend in overweging zou worden genomen''. Gezaghebber Richardson ontkende vorige week ten stelligste dat hij zou hebben meegewerkt om het vakantiepark aan Özkan te verkopen. Volgens hem was bij de verkoop niet bekend dat de nieuwe eigenaar een tussenpersoon was.