Twee ton extra voor Limburgs woordenboek

Minister Hermans van OC&W stelt een extra bedrag van 206.000 gulden beschikbaar om het Woordenboek van de Limburgse Dialecten te voltooien. Dit op voorwaarde dat ook de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN) en Gedeputeerde Staten van Limburg een extra bijdrage leveren. Naar verwachting kan het project, dat sinds 1992 loopt, in 2003 worden afgerond. De beschrijving van het Limburgs dient volgens het ministerie niet alleen een wetenschappelijk belang, maar draagt ook bij aan de conservering van het cultureel erfgoed. Bijzonder aan het woordenboek is dat de woorden niet alfabetisch, maar naar `gebruikssfeer' zijn geordend. Zo omvat deel 1 de agrarische vaktaal, deel 2 de taal van ambachtslieden als de molenaar, de smid en de mijnwerker en deel 3 de algemene woordenschat. Er zijn inmiddels twintig afleveringen verschenen. (ANP)