Pooldermoddel

Mijn borst zwol van trots. Onze regering staat niet voor gewoon bestuur maar voor Progressive Governance for the 21st Century. Dat zag ik op het tekstbord staan in Washington. The Third Way. Onze Kok zat naast president Clinton en hij was zo intens bescheiden toen hij zei dat ,,men het niet moet overdrijven''. Zoals zijn voorganger Drees die voor de theevisite van Averell Harriman de gaskachel op half zette. Onze Kok hoeft zich nergens voor te schamen. Het pooldermoddel is niet niks, zo'n ,,consensus-samenleving, waar we elkaar proberen te overtuigen en een gemeenschappelijke reactie, een gemeenschappelijke benadering kiezen''.

Helaas hield het Journaal hier op. Daardoor heb ik de rest van Koks rede gemist. Ik vraag me af hoe hij WAO in het Engels had vertaald, de hoge dijk die het werklozenleger aan het zicht onttrekt, zodat wij met ons allen in harmonie kunnen voortleven. ,,It is simple'', had Kok gezegd. Maar voor Clinton is het helemaal niet zo eenvoudig. In zijn land werken te veel mensen.

De Amerikaanse televisie moet ook de beelden hebben uitgezonden van de groepsgewijze plunderingen in Rotterdam. Hele communities die met gsm's onderling in verbinding stonden om gewapend met stokken en dranghekken winkels te plunderen. ,,Het is steeds meer een doorsnee van de gewone bevolking'', zei voetbalvandaalspecialist Paul van Gageldonk vanmorgen in De Ochtenden. De harde kern van Feyenoord zat er niet bij. In Nova het verhaal van twee kinderen die hun ouders kwijt waren. Die zaten als arrestanten op het politiebureau.

De nieuwe Rotterdamse burgemeester I. Opstelten heeft zijn burgers plechtig beloofd `volgende keer weer' op de Coolsingel. Even onversaagd als Kok. Nieuw convenantje met de horeca om die plastic bekertjes wat minder vol te schenken. Gelukkig hoeft Opstelten zich niets aan te trekken van boze winkeliers, want hij is benoemd door de Koningin. Zij wil dat graag blijven doen, zei ze tegen de Kamerleden maar die vertelden dat zomaar door en Kok werd boos. Dat benoemingssysteem is ook uniek Nederlands en dat willen we graag zo houden.

Kok zou ook zo'n burgemeester moeten zijn. Het is toch vervelend dat hij in zijn overpeinzingen over de 21st century voortdurend wordt gestoord door de Tweede Kamer. Laatst weer zo'n parlementaire enquête. Nou, hij heeft laten merken dat het hem niet bevalt. Zonde van zijn tijd. Wie kan nog de Third Way vertegenwoordigen als hij weg is. Waar blijft die consensus als je een heus debat krijgt over politieke verantwoordelijkheid?

Gisteren viel de fractieleider van de VVD, H. Dijkstal, hem bij. Er was publiciteit over die enquête, zei hij en dat kan niet. In het vervolg moeten zulke hoorzittingen besloten zijn zodat hij als fractievoorzitter over het eindrapport kan overleggen. Zo'n onderzoek moet wel een beetje leuk blijven. Pal voor het Paarse principe: de minister is onschendbaar, de ambtenaren zijn verantwoordelijk.

Echt visionair werd het bij Het Schaduwkabinet, het discussieprogramma van Felix Rottenberg. Daar zaten grote leiders, Mickey, Erik, Dries en Roel. Bij het grote publiek bekend als Huijbregtsen van McKinsey, ex-hoofdcommissaris Nordholt, ex-premier Van Agt en ex-topambtenaar In 't Veld. ,,Leiderschap is verdacht'', somberde Nordholt. ,,Er is geen mogelijkheid om een bepaalde visie te realiseren. Er is risicomijdend gedrag''. En ik dacht aan al die fantastische plannen die niet zijn uitgevoerd, de giga-middenschool, de megastadsprovincie, het vliegeiland, de belastingkilometerteller. Van Agt stelde voor om van die Kamerleden maar parttimers te maken. Huibregtse vond dat de Kamer over onbelangrijke dingen sprak. Geen enkele partij heeft aandacht voor de ,,verontreiniging van het menselijke milieu''. En toen werd hij diepzinnig: ,,Mijn ideaal is (talkshowhost) Oprah Winfrey. Dat is iemand met goede ideeën die mensen weet aan te spreken.'' Zij heeft er vijftig miljard dollar mee verdiend en dat zou Mickey ook wel willen. It is simple, Bill.