Oplossing voor duurste snelweg

Een consortium van grote bedrijven gaat in ruil voor tolheffing meebetalen aan de aanleg van `het duurste stukje snelweg van Nederland'. ,,Maar dit is geen kant-en-klare offerte.''

Het gaat om een stuk snelweg van nog geen zeven kilometer. Toch houden voor- en tegenstanders van de aanleg van de A4 Midden-Delfland elkaar al bijna dertig jaar in de houdgreep.

Volgens het bedrijfsleven en de steden Rotterdam en Den Haag vormt de A4 tussen Delft en Schiedam de ontbrekende schakel in de economische slagader van de Randstad. De omliggende gemeenten vrezen echter voor geluidsoverlast. En de milieubeweging verzet zich tegen aantasting van het groengebied Midden-Delfland.

Na jaren van touwtrekken was de A4 Midden-Delfland inmiddels het duurste stukje snelweg van Nederland. Minister Netelenbos wilde de weg tenslotte voltooien en reserveerde daarvoor 430 miljoen gulden. De Tweede Kamer, niet overtuigd van de noodzaak van de A4, oordeelde in december echter dat het geld moet worden besteed aan de aanleg van een spoortunnel in Delft en spoorverbreding in Abcoude. De A4 Midden-Delfland kan er komen, maar dan moet het bedrijfsleven wel zelf meebetalen, zo stelde de Kamer.

Ook minister Netelenbos ziet wel wat in publiek-private samenwerking bij de aanleg van de A4. De minister heeft door geldgebrek de aanleg van veel bruggen, wegen en spoorlijnen op de lange baan moeten schuiven. Bij de presentatie van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport riep zij daarom vorig jaar het bedrijfsleven op met plannen te komen voor private financiering van infrastructurele projecten.

Onder regie van de Hollandse Werkgevers Vereniging (HWV), een onderdeel van werkgeversorganisatie VNO/NCW, zijn ondertussen twee consortia van bedrijven druk aan het studeren op private financiering van het laatste stukje A4.

In februari vroeg Netelenbos de consortia, waarin onder andere grote banken deelnemen, te onderzoeken of het mogelijk is de weg aan te leggen zonder overheidsgeld.

Volgens directeur H. Mooren van de HWV heeft het bedrijfsleven met het rapport dat vanmiddag is gepresenteerd ,,een positief antwoord'' gegeven op de vraag of de A4 Midden-Delfland geschikt is om ervaring op te doen met publiek-private samenwerking. ,,De verwachtingen zijn hoog gespannen. Vanuit de politiek, maar zeker ook vanuit de markt wordt met grote belangstelling gekeken naar de A4'', zegt Mooren. Indien het project slaagt zullen zich volgens Mooren ook meer private investeerders melden voor grote projecten, zoals de HSL-Zuid en de Tweede Coentunnel.

Het rapport over de haalbaarheid van private financiering van de A4 is volgens de werkgeversvoorman geen kant-en-klare offerte van het bedrijfsleven. ,,Maar het zijn ook geen vrijblijvende cijfers. De minister heeft ons gevraagd de mogelijkheden van publiek-private samenwerking te onderzoeken. Wij verwachten nu dat zij voortvarend aan de slag gaat om dit project samen met marktpartijen uit te werken'', aldus Mooren.

De gedachte achter de private aanleg van de A4 Midden-Delfland is dat weggebruikers de keuze hebben tussen betaald rijden op de A4 zonder congestie en gratis rijden op de paralelle A13 met de kans op files. De bedrijven verwachten dat vooral het zakelijk verkeer zal kiezen voor betaald rijden op de A4. De consortia baseren zich op verkeerscijfers die zijn aangeleverd door Rijkswaterstaat. In hun plannen gaan de bedrijven er vanuit dat er op de A4 Midden-Delfland uitsluitend tol wordt geheven en er dus geen rekeningrijden wordt ingevoerd. De invoering van rekeningrijden op de A13 zal volgens Mooren geen al te grote nadelige effecten hebben voor de exploitatie van de tolweg op de A4.