Kracht euro door markten onderschat

Centrale bankiers en ministers van Financiën uit de eurozone hebben gisteren in Washington gezegd dat de kracht van de euro door de markten wordt onderschat. Zij zeiden dat na de bijeenkomst van ministers en bankpresidenten van de G7-landen (VS, Japan, Canada, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Italië.

De bankpresidenten uit de eurolanden maken allen deel uit van het bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB). Allen leken de koers van de euro gisteren omhoog te willen praten.

,,De markten hebben een lichte neiging om de kracht van de euro te onderschatten in een perspectief voor de korte termijn. Misschien dat de munt een potentieel omhoog heeft'', zei de Franse bankpresident Jean-Claude Trichet tijdens een persconferentie. ,,Wij volgen een strategie van een solide, stabiele munt, door op een krachtige manier tot vertrouwen te inspireren.''

De Franse minister van Financiën, Dominque Strauss-Kahn, zei dat de huidige situatie hem geen zorgen baart. ,,Maar ik denk dat men eerder aan de onderkant zit'', aldus de bewindsman.

Ook Bundesbank-president Hans Tietmeyer zei dat de markten het potentieel van de euro niet moeten onderschatten. Eerder had Tietmeyer in Washington al een waarschuwing geuit: ,,Men moet erg opppassen dat er geen erosie van vertrouwen in de euro is. Elke verwaarlozing zou totaal misplaatst zijn.''

De Italiaanse bankpresident, Antonio Fazio, zei dat de gouverneurs van de ECB tevreden zijn met het huidige niveau van de euro, maar ,,wij zijn niet op zoek naar een verdere verzwakking van de euro''.

De ministers en bankpresidenten van de G7 spraken gisteren onder meer over de economieën van de drie grote handelsblokken, de VS, Japan en de eurozone. In de slotverklaring staat dat de ,,krachtige samenwerking'' wordt gehandhaafd om stabiliteit van het internationale monetaire systeem en een wisselkoers te bevorderen, die overeenstemmen met de economische fundamentals. De verklaring bevat verder de gebruikelijke zinsnede over ,,gepaste samenwerking'' op de wisselmarkten.

Volgens de verklaring moet het beleid zijn gericht op een meer gelijke groei van de belangrijke economieën, wat helpt om ,,excessieve volatiliteit'' van wisselkoersen te vermijden. Op dit moment groeit de Amerikaanse economie het sterkst. Volgens de G7-verklaring moet het beleid in de eurozone gericht zijn op een ,,gepaste mix'' van macro-economisch beleid en structurele hervormingen van onder meer de arbeidsmarkt. Het IMF drong in een het afgelopen weekeind gepubliceerd consultatierapport over de eurozone aan op een nieuwe renteverlaging door de ECB.

De G7-ministers blijven ,,bezorgd'' over de Russische economie en dringen er bij Moskou tegelijk op aan alle stappen te doen om met het IMF een akkoord te bereiken. Zij willen meer schuldverlichting voor de armste landen. Inspanningen van de Wereldbank om een code voor goed sociaal beleid te ontwikkelen worden verwelkomd. Om de betrokkenheid van de particuliere sector bij het oplossen van crises te vergroten valt volgens de G7 te denken aan clausules in obligatiecontracten, die collectieve onderhandelingen over herstructurering van schuld mogelijk maken.

Op pagina 15: Wereldbank