Kabelakkoord met A2000 onzeker

De overeenkomst tussen kabelbedrijf A2000 en de gemeente Amsterdam over doorgifte van tv-zenders kan op bezwaren stuiten van Opta. Dat heeft een woordvoerder van Opta, die onder meer toezicht houdt op de Nederlandse kabelbranche, vanmorgen bevestigd.

Opta (de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit) stelt in een lijvig document dat kabelbedrijven geen gebruik mogen maken van kruissubsidies, een uitgangspunt dat ook in de telecommunicatie is toegepast.

Dit betekent bijvoorbeeld dat eventueel lagere prijzen van programma's in een zogenoemd standaardpakket niet mogen worden terugverdiend met hogere prijzen voor een aanvullend pakket dat bijvoorbeeld achter een decoder verdwijnt. Opta heeft de betrokken partijen in de kabelbranche om een reactie op het document gevraagd.

De betaalzender Canal+ heeft een procedure aangespannen tegen de Amsterdamse kabelmaatschappij A2000, omdat de tarieven die het moet betalen voor doorgifte op de Amsterdamse kabel te hoog zouden zijn. Opta verwacht in juni uitspraak in dit geschil te kunnen doen.

Het verbod op kruissubsidies betekent onder meer dat kabelbedrijven programma's die zij op grond van de mediawet moeten doorgeven niet mogen financieren uit andere inkomsten. ,,Als daardoor bepaalde programma's niet meer in de huiskamer te ontvangen zijn of de prijs van het kabel tv-pakket te hoog wordt naar de zin van de overheid, moet de overheid zoeken naar andere subsidiebronnen'', aldus Opta.

Zolang geen sprake is van een volledig vrije markt in de kabelsector, moet Opta ervoor waken dat alle programma-aanbieders op gelijke voet toegang krijgen tot de kabel.

De kabelbedrijven verkeren nu volgens Opta in een lastige situatie. Ze moeten in een concurrerende markt opereren, maar zijn tegelijk gebonden aan abonnementstarieven en programmapakketten. Bovendien zijn zij verplicht een aantal publieke zenders gratis door te geven in het basispakket. Het is volgens de toezichthouder niet mogelijk deze taken allemaal tegelijk rendabel uit te voeren.

Opta wil nu in elk geval dat er duidelijkheid komt over de manier waarop kabelexploitanten de rekening aan programma-aanbieders presenteren. Zij hoopt op deze manier een aanzet te geven voor de discussie over wat er uiteindelijk in het standaardpakket terecht moet komen en wat achter een decoder zal verdwijnen.