Journal of General Management

De Amerikaanse elektriciteitsbedrijven die hun Britse tegenhangers hebben overgenomen kunnen het profijt dat ze er op langere termijn van verwachtten maar moeilijk kwantificeren, zeker niet nu de privatisering van de Europese elektriciteitsbedrijven, waar ze hun zinnen op hadden gezet, uitblijft. Daarom ligt het voor de hand dat de Amerikanen het succes van hun Britse acquisities afmeten aan wat ze op korte termijn opleveren. Voor een van de ondernemingen in kwestie, Dominion Resources, leidde dit vorig jaar zomer tot het besluit om East Midlands Electricity drie jaar na aankoop maar weer te verkopen.

Abbey Ghobadian, Philip James, en Jonathan Liu, allen verbonden aan de Britse Middlesex University Business School, verwachten in de Journal of General Management dat ook de andere Amerikaanse elektriciteitsbedrijven hun Britse avontuur binnenkort zullen beëindigen om soortgelijke redenen als Dominion Resources. De auteurs gebruiken de Amerikaans-Britse ervaringen om na te gaan welke motieven ondernemingen hebben om fusies aan te gaan, bedrijven over te nemen of andere vormen van samenwerking te zoeken, en wat daarvan de waarde is op langere termijn. De auteurs betogen op grond van literatuur-onderzoek en interviews met betrokkenen dat overnames die uitsluitend op financiële overwegingen zijn gebaseerd minder kans van slagen hebben dan vormen van samenwerking tussen bedrijven waarvan de kernactiviteiten nauw aan elkaar verwant zijn.

Het belangrijkste motief voor overnames was groei, zo concluderen de auteurs. En omdat die er op de Amerikaanse thuismarkt niet meer in zit richten de betrokken ondernemingen hun aandacht op het buitenland, niet alleen Europa, maar ook Azië en Australië. De auteurs staken ook hun licht op bij ondernemingen die uitdrukkelijk hadden besloten om niet in Europa te investeren. De belangrijkste reden was dat ze bang waren dat ze onvoldoende controle zouden krijgen over de Britse ondernemingen.

The Journal of General Management is een uitgave van Braybrooke Press en Henley Management College, Greenlands, Henley-on-Thames, Oxfordshire, RG9 3AU, UK