Europese bank

Hoogstverbaasd was ik over het artikel van Menno Tamminga (NRC Handelsblad, 20 april). In dit artikel wordt de onafhankelijkheid van de Europese Centrale Bank ter discussie gesteld. Deze zou moeten worden geruild tegen veranderingen die direct in het eigen belang van ons land zijn.

Zou ik de heer Tamminga mogen verwijzen naar pagina 205 van het onvolprezen boek van Jelle Zijlstra `Per slot van rekening'. Daar wordt gesteld dat opheffen van de onafhankelijkheid van de centrale bank zou kunnen betekenen dat ,,de regering bij haar eigen Bank zou aankloppen om aldus in haar financiële nood te voorzien. Dat zou de autosnelweg naar de inflatie zijn.

Daarom moet die Bank over een grote mate van zelfstandigheid beschikken om de geldvoorziening uit de greep van het dagelijkse politieke bedrijf te houden. Geldcreatie is voor regering en parlement met hun ingeschapen drang naar meer uitgeven een te gevaarlijk speelgoed''.

Wat hier gezegd wordt over De Nederlandsche Bank geldt natuurlijk mutatis mutandis ook voor de Europese Centrale Bank.

    • G. Swinkels