EU nog oneens over aanpak werkloosheid

De standpunten van de diverse EU-lidstaten over een gezamenlijke aanpak van de werkloosheid liggen nog steeds ver uit elkaar. Dat bleek gisteren tijdens een bijeenkomst van de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Brussel. EU-voorzitter Duitsland heeft zich vast voorgenomen om tijdens de Eurotop in Keulen in juni overeenstemming te bereiken over een Europees Pact tegen de werkloosheid. Daartoe zou de macro-economische politiek in de lidstaten in dienst van de werkloosheidsbestrijding moeten worden gesteld. (AFP)