Borst straft apothekers niet: tegenvaller van 75 miljoen

Minister Borst (Volksgezondheid) schrapt alsnog de bezuiniging van 75 miljoen gulden die zij dit jaar aan de apothekers had willen opleggen. Zij volgt daarmee het advies van het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG). Dit vond het ongepast met terugwerkende kracht de vergoeding van apothekers aan een bepaald budget te binden en ze vervolgens te straffen omdat ze meer recepten hadden afgehandeld.

Daarmee neemt de minister een nieuwe tegenvaller voor haar rekening, zo blijkt uit de brief die zij gisteren naar de Tweede Kamer zond. Daarin kondigt zij aan de vergoeding die apothekers krijgen voor de verwerking van recepten, de zogeheten receptregelvergoeding, pas vanaf 1 januari 2000 landelijk aan een maximum te gaan binden. Overschrijden de apothekers dit budget, doordat ze meer recepten krijgen aangeboden dan was geraamd, dan wordt de vergoeding verlaagd.

De tegenvaller van 75 miljoen gulden komt bovenop de 97 miljoen die Borst in februari al moest incasseren toen bleek dat de verlaging van de vergoeding van medicijnprijzen maar 158 miljoen gulden zou opleveren in plaats van de geraamde 255 miljoen gulden. Borst meldt de nieuwe tegenvaller niet in het geactualiseerde overzicht van het plan van aanpak dat zij vrijdag naar de Kamer zond.

Borst neemt tevens de kritiek ter harte die het COTG eerder leverde op haar plan om medicijnen die medisch-specialisten in de polikliniek voorschrijven ook aan een budget te binden. Volgens Borst is dit gewenst omdat er geen enkele prikkel is voor specialisten in de polikliniek om doelmatig voor te schrijven. Sterker, door de farmaceutische industrie beïnvloedt hen om nieuwe, dure medicijnen voor te schrijven. Maar het COTG meent dat het budgetteren samen met de andere maatregelen die Borst heeft aangekondigd om de stijgende medicijnenuitgaven in de hand te krijgen, tot onvoorziene en mogelijk averechtse effecten leidt. Het COTG moet nu van Borst een plan maken waarin wel snel maatregelen worden genomen maar waarbij tegelijkertijd tegemoet wordt gekomen aan zijn kritiek.