Bijlmer-enquête 4

De oorzaak van de Bijlmerramp, en de daaruit voor velen volgende treurige nasleep, lag natuurlijk niet bij enige minister of ex-minister, zoals op gezag van de enquêtecommissie welhaast door de media wordt gesuggereerd. De oorzaak was het afbreken van twee motoren. Vastgesteld werd (mede door zorgvuldig onderzoek van de Rijksluchtvaartdienst) dat bij de ontwerper en bouwer van het El Al-toestel een fout was gemaakt bij de bepaling van de vermoeiingsbelasting van de motorophanging bij de vrachtversie van de 747. Daar ligt dus de oorzaak van de ramp en ook de aansprakelijkheid.