Bijlmer-enquête 1

Het is onbegrijpelijk, onjuist, onvolledig en onrechtvaardig dat de kritiek van de enquêtecommissie over het functioneren van de minister-president in casu niet ook van toepassing is verklaard op zijn voorganger. Als deze vanaf het moment van de ramp zijn verantwoordelijkheid had genomen en het noodzakelijke initiatief en leiderschap had vertoond, dan was een eerdere en effectievere behandeling en afwikkeling mogelijk geweest.

Kan het zijn dat bij deze selectieve verontwaardiging partijpolitieke overwegingen een rol hebben gespeeld?

    • P. de Sitter