Bestuurlijke ophouding

HET GAAT BIJ voetbalvandalisme volgens de politie om een harde maar betrekkelijk kleine kern van landelijk gezien zo'n vijftienhonderd personen. Deze moeten beter worden aangepakt, is de consensus na de rellen in Rotterdam. Minister Peper heeft al een wetsvoorstel klaar liggen voor ,,bestuurlijke ophouding''. Dat moet nog naar de Raad van State en is dus nog geheim. Maar duidelijk is wel dat het om preventief arresteren gaat. Dat is minder eenvoudig dan de bewindsman het op de vleugelen van de brede verontwaardiging over Rotterdam voorstelt.

De bevoegdheid verdachte groepen op te pakken is vooral na de Eurotop van 1997 een vurige wens van menige bestuurlijke autoriteit. Er zijn toen in Amsterdam lastige groepen preventief van de straat gehaald met een beroep op de strafbepaling over een ,,criminele vereniging''. Het oprekken van de wet is zwaar gekritiseerd. Dit probleem lost men niet op door er een ander etiket, zoals ,,bestuurlijke aanhouding'', op te plakken. De moeilijkheid is dat er niet zo eenvoudig een grens valt te trekken tussen verdacht gedrag en een daadwerkelijke bedreiging van de openbare orde. Het behoort tot de rechten van de mens dat iedere burger voor onschuldig wordt gehouden totdat het tegendeel is bewezen.

VOOR EEN DEEL valt deze moeilijkheid te ondervangen door de bevoegdheid tot preventief arresteren toe te spitsen op bepaalde situaties. De wet van Peper is ook ingegeven door een bijzonder evenement, het Europese voetbalkampioenschap van volgend jaar. Alleen al het risico van grensoverschrijdend vandalisme vormt een argument om groepen te weren. Al kan men zich afvragen waarom we eigenlijk een Vreemdelingenwet hebben. Maar Peper denkt bij de nieuwe wet kennelijk verder, aan rellen als in Rotterdam. De burgemeester van die stad zegt dat de wet zondag niet zou hebben geholpen. Toch is ook hij een voorstander van deze voorziening.

Waar is die nieuwe wet nu precies voor bedoeld? De bestrijding van voetbalvandalen is van een andere orde dan de aanpak van lastige demonstranten, die de politieke grondrechten aan hun zijde hebben. Het probleem met de harde kern van aanstichters en ophitsers van voetbalvandalisme is dat deze een wisselende samenstelling heeft, zegt de politie. En dat wordt alleen maar erger door de mobiele telefonie. Dat vraagt eerder om gericht speurwerk.