Berliner

Naar de mening van R. Bouwman (20 april) maakte John F. Kennedy in zijn beroemde Ich-bin-ein-Berliner-toespraak een grammaticale en ook nog komische fout. Daarmee zou de president namelijk te kennen hebben gegeven zich te beschouwen als het equivalent van het donut-achtige gebakje `Berliner'. Het zou grammaticaal juister zijn geweest als hij gezegd had `Ich bin Berliner'. Maar is dat wel zo? Met die woorden zou hij immers beweerd hebben dat hij een inwoner van Berlijn was, quod non. Door te zeggen `Ich bin ein Berliner' bracht de president van de VS daarentegen kernachtig tot uitdrukking dat hij achter de Berlijnse bevolking stond bij het streven om de scheidingslijn door het midden van de stad ongedaan te maken.

Het komische aspect van de veronderstelde fout is overigens maar betrekkelijk. Het donut-achtige (met pruimenjam gevulde) gebak, heet op diverse plaatsen inderdaad `Berliner' maar nu juist niet in Berlijn zelf. Daar heet dit product, dat in het bijzonder op 31 december (Sylvesterabend) wordt gegeten, namelijk `Pfannkuchen'. Het is duidelijk dat althans de inwoners van Berlijn de `Berliner' Kennedy niet met dat typische gebakje verward kunnen hebben.