België-Kosovo

De Kosovo-actie op de Vlaamse televisie heeft gisteren 664 miljoen frank (bijna 35 miljoen gulden) opgebracht. Gerekend was op rond elf miljoen gulden. Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Moreels schonk namens de federale regering 100 miljoen frank. De Vlaamse minister-president Van den Brande gaf namens de Vlaamse regering 10 miljoen frank.