Bedrijven willen A4 betalen uit tol

De rijksweg A4 Midden-Delfland kan geheel zonder overheidsgeld worden aangelegd. Het bedrijfsleven verwacht met de opbrengsten uit tolheffing het ontbrekende stuk van de A4 tussen Delft en Schiedam te kunnen financieren.

Dit blijkt een onderzoek naar de haalbaarheid van private finaciering van de A4 Midden-Delfland dat vanmiddag door de voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO/NCW, J. Blankert, is aangeboden aan minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat).

De plannen van het bedrijfsleven voorzien in een verdiepte aanleg van de A4 door het natuurgebied Midden-Delfland en een anderhalve kilometer lange tunnel in het stedelijk gebied tussen Schiedam en Vlaardingen. Daarmee komen de plannen tegemoet aan de voorwaarden die de Tweede Kamer en de betrokken gemeenten eerder hebben gesteld.

De totale kosten van het project bedragen 590 miljoen gulden, inclusief 200 miljoen voor de speciale maatregelen om aan de voorwaarden van het parlement te voldoen.

De bedrijven willen die investering terugverdienen door tolheffing op de A4: acht gulden in de spits en drie gulden in de daluren. De tolheffing moet jaarlijks naar schatting zo'n 40 miljoen gulden opleveren.

De plannen gaan uit van een looptijd van 25 tot 30 jaar. Daarnaast rekenen de bedrijven op een opbrengst van 10 tot 50 miljoen gulden uit de exploitatie van onroerend goed in Schiedam en Vlaardingen.

Het onderzoek naar haalbaarheid van private financiering van de A4 Midden-Delfland is uitgevoerd door het Nederlands Economisch Instituut (NEI) op basis van de plannen van twee consortia van bedrijven waarin onder andere ABN AMRO, ING Bank, Rabo Bank en NMB Amstelland deelnemen.

De voorstellen worden eveneens gesteund door de steden Rotterdam en Den Haag en de provincie. Het bedrijfsleven komt met de plannen op verzoek van minister Netelenbos. Zij had gevraagd de mogelijkheden van publiek-private samenwerking bij de aanleg van de A4 Midden-Delfland te onderzoeken nadat de Tweede Kamer in december besloot de gereserveerde 430 miljoen voor de A4 te besteden aan een spoortunnel in het centrum van Delft.