Amsterdam: geen controle op prostitutie

Amsterdam mag geen identificatiecontroles uitvoeren in bordelen om illegale prostituees op te sporen. Bordeelhouders zijn niet verplicht de verblijfstatus van prostituees aan wie zij kamers verhuren te controleren.

Deze onderdelen van het prostitutiebeleid van Amsterdam zijn strijdig met de Wet op de Identificatieplicht, zo heeft bestuursrechter R. de Vries vorige week bepaald. Het gedoogbeleid voor prostitutiebedrijven dat de gemeente sinds begin 1996 voert, is door deze uitspraak op losse schroeven komen te staan. De gemeente mag bordelen niet langer sluiten als blijkt dat er illegale buitenlandse prostituees werken.

Al enige jaren wordt in Amsterdam een gedoogbeleid voor bordelen gevoerd. Eind 1995 besloot de gemeenteraad tot een aanscherping van dat beleid. Om in aanmerking te komen voor een gedoogvergunning moeten bordeelexploitanten er onder meer op toezien dat de prostituees een geldige verblijfstitel bezitten, en dat prostituees zich bij controles kunnen identificeren.

In de nota `Gedoogbeleid voor prostitutiebedrijven' stelt de gemeente dat deze voorwaarden vrouwenhandel en criminaliteit moeten voorkomen. ,,Hierdoor wordt het voor vrouwenhandelaren onaantrekkelijk Amsterdam als afzetmarkt te gebruiken.''

Controleambtenaren van de gemeente ontdekten in 1996 in twee huizen van een bordeelhoudster enkele buitenlandse prostituees die niet in het bezit waren van een verblijfsvergunning, en die zich niet konden legitimeren. De vergunningen van de bordeelhoudster werden ingetrokken. Zij ging daarop in beroep en voerde met succes aan dat de eisen die de gemeente haar oplegt in strijd zijn met de Wet op de Identificatieplicht.

Volgens de bestuursrechter is in deze wet bepaald dat slechts in een beperkt aantal gevallen identificatieplicht geldt. Volgens hem heeft de gemeente Amsterdam niet de bevoegdheid om personen te verplichten zich te identificeren. ,,Heel erg vervelend,'' zegt de woordvoerder van burgemeester Patijn. Volgens haar is de illegalencontrole een wezenlijk onderdeel van het gedoogbeleid. ,,Amsterdam loopt voorop met het prostitutiebeleid. Dit zal ook landelijk consequenties krijgen.''

De gemeente gaat in hoger beroep, en zal in overleg gaan met het ministerie van Justitie.