TOPS wil keurmerk luchtvaart

Vertegenwoordigers van de luchtvaart en de milieubeweging willen dat een nieuw onafhankelijk onderzoeksinstituut vaststelt hoe groot de milieuoverlast is die het luchtverkeer op en om Schiphol nu eigenlijk veroorzaakt. Het moet hiertoe een soort keurmerk ontwikkelen.

Dit heeft het Tijdelijk Overlegplatform Schiphol (TOPS) vandaag aan minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) voorgesteld. Het TOPS, waarin luchtvaartmaatschappijen, Schiphol en de milieubeweging zitting hebben, werd eind vorig jaar opgericht, mede om het kabinet te adviseren over nieuwe milieunormen voor de luchthaven.

,,De discussie over Schiphol wordt vaak vertroebeld door onenigheid over de feiten'', aldus TOPS-voorzitter H. van der Vlist. ,,Beide zijden beschuldigen elkaar er van met verkeerde aannames te werken en met onjuiste rekenmodellen. Als zo'n instituut betrouwbare feiten op tafel legt, ben je althans van dat probleem af.''

Het ministerie kon vanmorgen nog niet reageren op het voorstel.