Miljoenensekte in China betoogt voor erkenning

Tienduizend volgelingen van de mystieke Fa Lun Gong (oftewel boeddhistische wet) sekte hebben gisteren bij Zhongnanhai, de zetel van de Chinese regering in Peking, gedemonstreerd voor officiële erkenning van hun beweging. De gedisciplineerde, stille demonstratie, die de hele dag duurde, was de grootste in China sinds de pro-democratie-betogingen op het Plein van de Hemelse Vrede in de hoofdstad in 1989. De betogers waren uit heel China naar Peking gekomen. Onmiddellijk aanleiding tot hun protest was de arrestatie van tientallen sekteleden na een zitdemonstratie in de naburige havenstad Tianjin, vorige week.

In China is de afgelopen jaren sprake van een ware proliferatie van sekten, volksreligies en geheime genootschappen die een geestelijk vacuüm opvullen nu nu de communistische maatschappij uit elkaar valt. De Chinese autoriteiten, die hierin een bedreiging voor het gezag van de Communistische Partij zien, verscherpten vandaag de veiligheidsmaatregelen rond hun hoofdkwartier. Maar verder deden zij of er niets was gebeurd. Officiële woordvoerders weigerden te reageren op de gebeurtenis, en de officiële media meldden het protest niet.

De Fa Lun Gong sekte, die in 1992 door de charismatische Li Hongzhi is opgericht, is sindsdien razendsnel gegroeid. Volgens een officiële schatting telt zij inmiddels 60 tot 100 miljoen aanhangers (van intellectuelen tot arbeiders) – meer dan de Communistische Partij. Zij komt voort uit een vorm van vechtsport die bekend staat als Qigong. Qigong is gebaseerd op meditatie en ademtechnieken en wordt verondersteld het bewustzijn te verhogen.

Grootmeester Li (47) gaat voorts uit van reïncarnatie en karma, en preekt op basis daarvan dat het lot van de mens mede wordt bepaald door zijn vroegere acties en voorgaande levens. Hij heeft beloofd ziekten uit te drijven: ,,Uw ziekten zullen rechtstreeks door mij worden geëlimineerd'', schrijft hij. Ook belooft hij een dam op te werpen tegen een vloedgolf van kwaad en immoraliteit die zijns inziens een directe bedreiging vormt voor de mensheid. In ruil daarvoor moeten zijn aanhangers gezond leven en dagelijks Qigong-oefeningen praktiseren. Li heeft vijf boeken geschreven, die door zijn aanhangers als heilig worden beschouwd. Aan de verkoop daarvan en van portretten van Li en meditatiekussens verdient de sekte miljoenen dollars.

Zelf is Li uitgeweken naar de Verenigde Staten, en opereert hij nu vanuit Houston. Hoewel de Fa Lun Gong in essentie anti-wetenschap is – Li wordt beïnvloed door de oude Chinese beschaving, voordat moderne wetenschap en technologie hun intrede deden – gebruiken zijn aanhangers internet om Li's leer te verbreiden.

De Chinese regering staat de beoefening van de vechtsport Qigong toe, maar veroordeelt bepaalde charismatische Qigong-meesters omdat zij bijgeloof zouden prediken en hun aanhangers om de tuin zouden leiden. Volgens een functionaris van de Staats Sport Administratie studeren de autoriteiten op de Fa Lun, en zijn zij nog niet tot een slotsom gekomen of die een aanvaardbare school van Qigong is. Een diplomatieke zegsman in Peking wees er echter op dat erkenning van de sekte zou kunnen leiden tot een golf van soortgelijke eisen. In januari drong president Jiang Zemin er dan ook nog op aan illegale sekten in de ban te houden. (Reuters, AFP, AP)