Kamerlid blijft deel bijverdiensten afstaan

De Tweede Kamer is tegen een voorstel van de Tweede Kamer. Parlementariërs moeten een deel van hun bijverdiensten in blijven leveren, vindt nu een meerderheid van de Tweede Kamer bestaande uit PvdA, D66, GroenLinks, SP en de kleine christelijke fracties.

Vorige week had een Kamercommissie nog juist in meerderheid voorgesteld dat Kamerleden zoveel als ze willen mogen bijverdienen aan banen naast het Kamerlidmaatschap, zonder dat iets van die verdiensten zou worden gekort op hun salaris dat schadeloosstelling heet. Dat zou captains of industry en andere veelverdieners moeten verleiden in de Kamer plaats te nemen. Nu zijn zij ondervertegenwoordigd in de Kamer waar een onevenredig groot aantal ex-ambtenaren zit.

In de Kamercommissie Emolumenten werd vorige week een door PvdA, VVD en CDA gesteund advies aan het dagelijks bestuur van de Kamer vastgesteld om de bijverdienregeling af te schaffen.

Kamerleden krijgen een schadeloosstelling van 163.944 gulden per jaar, plus onkostenvergoedingen. Daarbij mogen ze 19.673 gulden bijverdienen. De helft van de bijverdiensten boven dit bedrag wordt met de schadeloosstelling verrekend met een maximum van 57.380 gulden. De minimale schadeloosstelling is daarmee 106.564 gulden.

D66, GroenLinks, SP en de kleine christelijke fracties zagen meteen al niets in het afschaffen van de regeling. De PvdA heeft de beslissende draai van vóór naar tegen gemaakt.