Fraude bij dierenclub

De afdeling Maastricht van de Dierenbescherming, ooit een van de meest vermogende onderdelen van de vereniging, zit financieel aan de grond. De voorzitter/penningmeester wordt ervan verdacht enkele honderdduizenden guldens te hebben verduisterd. De 58-jarige vrijwilliger is 16 april op non-actief gezet en de politie is een fraudeonderzoek begonnen.

De leden van de afdeling zijn vorig week per brief geïnformeerd. Interim-voorzitter C. Walma schrijft dat haar voorganger ,,ondanks herhaalde en dringende verzoeken'' van overige bestuursleden enkele maanden lang geen inzage wenste te geven in de financiën. In de brief staat dat de financiële toestand van de afdeling, in tegenstelling tot het verleden, ,,niet rooskleurig'' is.