`Etnische rivaliteiten zijn risico voor NAVO'

De NAVO stelde in Washington haar vernieuwde `strategisch concept' vast. Enkele hoofdpunten uit het dokument.

Het `strategisch concept' van de NAVO dat de 19 lidstaten het afgelopen weekeinde tijdens het 50-jarig jubileum in Washington overeenkwamen, is een herformulering van het strategisch concept uit 1991. Dit laatste stuk was de eerste, officiële formulering van de NAVO-strategie na de val van de Muur in 1989.

Het nieuwe dokument uit Washington van het afgelopen weekeinde bevat vijf hoofdstukken met 65 punten. Ze behandelen onderwerpen als de taken van de NAVO, de veranderende veiligheidssituatie in de wereld, en de militaire middelen die het bondgenootschap denkt nodig te hebben om haar taken goed te vervullen . De tekst bevat enkele verwijzingen naar de crisis op de Balkan.

Enkele hoofdpunten:

Eén van de fundamentele veiligheidstaken van de NAVO is ervoor te zorgen dat in het Europees-Atlantisch gebied geen enkel land een ander land kan intimideren of bedreigen door de dreiging met geweld.(punt 10)

De Alliantie opereert in een omgeving die voortdurend verandert. Ze speelt een groeiende politieke rol bij conflictbeheersing, en voelt zich betrokken, bijvoorbeeld op de Balkan, bij pogingen om conflicten te voorkomen en op te lossen. (punt 12)

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft de primaire verantwoordelijkheid voor de handhaving van de internationale vrede en veiligheid en speelt als zodanig een cruciale rol in de bevordering van de veiligheid en stabiliteit in het Europees-Atlantisch gebied. (punt 15)

Hoewel een dreiging van een grootschalige conventionele aanval tegen de NAVO nu onwaarschijnlijk is, is zo'n dreiging op de langere termijn wel degelijk een mogelijkheid. De alliantie moet verschillende vormen van militaire en niet-militaire risico's het hoofd bieden die te maken hebben met onzekerheid en instabiliteit in het Euro-Atlantisch gebied. Etnische en religieuze rivaliteit, territoriale disputen, schending van mensenrechten, en het uiteenvallen van staten kunnen lokale en zelfs regionale instabiliteit veroorzaken. De daaruit voortkomende spanningen kunnen leiden tot crises die de Europees-Atlantische stabiliteit bedreigen, tot menselijk lijden, en tot gewapende conflicten. Deze conflicten kunnen de veiligheid van de Alliantie bedreigen, omdat ze overslaan naar naburige landen, inclusief NAVO-lidstaten, maar ook naar andere landen buiten het bondgenootschap.(punt 20)

Rusland speelt een unieke rol in de Europees-Atlantische samenwerking. Een sterke, stabiele en duurzame band tussen de NAVO en Rusland is essentieel voor blijvende stabiliteit in het Europees-Atlantisch gebied.(punt 36)

Een belangrijke taak van de NAVO is om potentiële crises in een vroeg stadium te bezweren. Bij crises die de veiligheid van lidstaten in gevaar brengen, kunnen militaire krachten van de NAVO worden opgeroepen om crisis-operaties uit te voeren.(punt 48)

Bij de uitvoering hiervan wordt de NAVO geconfronteerd met een uiteenlopende actoren, risico`s, en situaties, inclusief humanitaire noodsituaties. De bestrijding hiervan kan net zo inspannend zijn als het vormgeven van collectieve defensie-inspanningen van het Atlantisch bondgenootschap. (punt 49)

NAVO-NOTA'S : via www.nrc.nl