`Dokter moet onderzoeken aanmelden'

Medisch specialisten en huisartsen moeten al het onderzoek dat zij voor de farmaceutische industrie doen aanmelden bij hun ziekenhuis of bij het regionaal overleg met apothekers.

Bovendien horen zij hun patiënten te informeren over dat onderzoek, ook als het gaat om al geregistreerde medicijnen. Dit vindt de Inspectie voor de Gezondheidszorg naar aanleiding van fraude bij medicijnenonderzoek in het Streekziekenhuis Zevenaar.

Begin dit jaar werd daar cardioloog J.A.F.M. van der Vring buiten de deur gezet. Deze had bij een onderzoek voor Novartis Pharma met de al geregistreerde cholesterolverlager Lescol meer patiënten opgevoerd dan hij daadwerkelijk het medicijn had gegeven.

Voor elke patiënt die Van der Vring Lescol voorschreef, ontving hij honderd gulden van Novartis Pharma. Van der Vring declareerde bij het bedrijf tweehonderd patiënten, maar schreef er maar een tiental Lescol voor. Ook gaf hij tegen de regels in de namen van zijn patiënten door aan het bedrijf.

De cardioloog zou zeker 19.000 gulden te veel hebben gedeclareerd. Hij viel door de mand doordat de omzet van Lescol bij apothekers in de regio niet navenant toenam.

In een vergelijkbare zaak schrapte het Twenteborg Ziekenhuis in Almelo begin vorig jaar neuroloog dr. H.J. Gelmers van de medewerkerslijst, nadat deze in een onderzoek fictieve patiënten had opgevoerd. Ook hier kreeg de arts per patiënt een vergoeding. Gelmers ontving ten onrechte circa een miljoen gulden. Zijn fraude kwam uit doordat zijn bevindingen statistisch sterk afweken van die van andere onderzoeken.

Het openbaar ministerie in Arnhem onderzoekt op aangifte van de inspectie en van het Zevenaarse ziekenhuis of cardioloog Van der Vring zich schuldig heeft gemaakt aan fraude en schending van zijn beroepsgeheim. De directie van het ziekenhuis heeft alle dossiers van de patiënten van de cardioloog laten controleren. Dit was nodig omdat Van der Vring ten onrechte in een aantal dossiers had vermeld dat hij Lescol had voorgeschreven. Volgens de inspectie zou dit een risico voor de patiënten kunnen opleveren bij latere behandeling.

De directie van het Zevenaarse ziekenhuis wil dat voortaan al het onderzoek bij de eigen medisch-ethische commissie wordt aangemeld. Tot dusver is dit alleen verplicht voor onderzoek met medicijnen die nog niet zijn geregistreerd.

Dezelfde uitbreiding van de meldingsplicht wordt door de Inspectie voor de Gezondheidszorg bepleit, zo meldt een woordvoerder. Volgens de Inspectie gaat dit fraude tegen, maar kan het ook een rem vormen op overbodig onderzoek. Veel onderzoek met geregistreerde medicijnen dient geen wetenschappelijk doel. De bedrijven laten dit vooral doen om het medicijn `in de pen' van de specialist of huisarts te krijgen, zodat deze het de patiënt gaat voorschrijven.