Consument besteedt meer aan auto's en elektronica

De sterke groei in uitgaven aan duurzame goederen door consumenten heeft zich in het begin van dit jaar doorgezet. Dit concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek, nadat in februari de uitgaven aan duurzame goederen blijken te zijn toegenomen met 7,7 procent. Met name auto's en consumentenelektronica waren in trek. Ook in januari stegen de uitgaven aan duurzame goederen sterk, met 6,9 procent. In geheel 1998 stegen deze uitgaven met 8,5 procent.

Uitgaven aan diensten en overige goederen namen in februari toe met 3,8 procent, na in januari met 2,7 procent te zijn gestegen. De scherpe terugval in de uitgaven aan voedings- en genotmiddelen, die in januari met 9,5 procent krompen, werd in februari gestuit. De krimp bedroeg in deze maand nog maar 0,3 procent.

De totale consumptieve uitgaven namen in februari toe met 3,9 procent. In januari stegen de totale consumptieve uitgaven nog met 1,8 procent, na in de tweede helft van vorig jaar met gemiddeld 5 procent te zijn toegenomen.

De consumptieve bestedingen maken rond zestig procent uit van de vraagzijde van de economie, en zijn al enige jaren verantwoordelijk voor de relatief hoge economische groei in Nederland.