TAS op koers

Bijna alle topevenementen van de bridgebond – ArboNed Team Cup, ING Bank Topcircuit en Tas Open NK paren – vinden tegenwoordig plaats in Hotel Newport in Huizen. Afgelopen zondag was het de beurt aan de TAS Groep – een beursgenoteerd bedrijf uit de it-sector – om een selecte groep van zeventig paren te ontvangen. In de strijd om het Open paren Kampioenschap van Nederland waren zij de laatst overgeblevenen uit een reusachtig peloton van zo'n twaalfduizend spelers. Stabileert de koers van TAS op de AEX zich de laatste tijd rond de 3,10 euro, binnen de bridgewereld vertoont TAS wel een stijgende lijn. Verleden jaar immers, was het totaal aantal deelnemers bij aanvang nog iets van elfduizendvijfhonderd. De winnaars van de TAS-finale van dit jaar zijn Iwan Doyer en Ronald Kuip, spelers van de Delftse Bridge Club. Verrassend, omdat ze geen beiden behoren tot het gilde van internationals of gekende Meesterklassers. Toch komt de prestatie van de Delftenaren niet helemaal uit de lucht vallen, want met name Kuip speelde de laatste jaren zich in de kijker door een paar grote toernooien te winnen.

Drie spellen voor het einde ondergingen de deelnemers een zware test:

Een praktisch bod, die sprong naar 6SA door Ronald Kuip. Het enige nadeel was dat het slem downgaat met een (onwaarschijnlijke) ruitenstart. Oost begon evenwel met een klavertje op tafel te leggen, waarna de leider alleen nog ♠H afgaf. Plus 1440 leverde NZ een score op van 65 procent en een belangrijke stap op weg naar de hoofdprijs van tienduizend gulden. De top was op dit spel overigens weggelegd voor de heren H. Bos en W. Prinsen uit Venlo, die als enige 7♡ uitboden en maakten (via de contrasnit op ♠H). Hun tegenstanders? Berry Westra en Vincent Ramondt die in de eindrangschikking genoegen moesten nemen met een plek dik onder het gemiddelde.

Parallel aan de finale werd in Hotel Newport een viertallenwedstrijd gespeeld voor een goed doel. De hoofddirectie van de TAS Groep moest het opnemen tegen twee ministers, Frank de Grave (Defensie) en Benk Korthals (Justitie). Beide partijen wisten zich ondersteund door een expert-nevenpaar. Het politieke blok won nipt (52-48 imps), ondanks dit spel:

Nadat Frank de Grave als west met een Muiderbergse 2♡ had geopend, bereikten NZ, de TAS-ers Cécile en René Scholten, 4♠. West startte met ♡B, die de leider liet doorlopen naar de heer van oost, Benk Korthals. Deze speelde de kleur door, waarna het contract werd gemaakt omdat ♣A goed zat en op de derde hoge harten een ruitenverliezer verdween.

Op de andere tafel bereikten NZ eveneens 4♠. West, Gert-Jan Paulissen, startte met ♣A en speelde de kleur door voor de heer op tafel. De leider, Wubbo de Boer, sneed in schoppen. West nam de heer en speelde nu pas harten door, die de leider uiteraard liet doorlopen naar de heer. Oost, damesinternational Betty Speelman, vervolgde heel goed met ruiten, die haar partner aftroefde: één down.