Onveiligheid in West-Oeganda

Internationale hulporganisaties heben zich teruggetrokken uit Bundibugyo, in het westen van Oeganda, waar de veiligheidssituatie aanzienlijk is verslechterd. Als gevolg van toegenomen activiteit van rebellen van de Geallieerde Democratische Eenheden (ADF) zijn 50.000 tot 80.000 mensen ontheemd geraakt in het gebied. De ADF zijn een coalitie van tegen de centrale regering gerichte groepen. Zij opereren vanuit het grensgebied tussen Oeganda en de Democratische Republiek Congo. (AFP)