Onderzoek naar raadslid GroenLinks

Het partijbestuur van GroenLinks laat een onafhankelijk onderzoek verrichten naar de handelwijze van haar Haagse gemeenteraadslid A. Daskapan, tevens directeur van de stichting Regionale Steunfunctie Allochtonen (RSA).

Het onderzoek vindt plaats naar aanleiding van berichten in de media over gesjoemel met subsidiegelden door RSA.

De stichting RSA, die jaarlijks 1,7 miljoen gulden van de provincie Zuid-Holland subsidie krijgt, heeft in 1996 zonder overleg met de provincie twee nieuwe stichtingen opgericht. De provincie eist dat de jaarboeken en budgetten van deze stichtingen jaarlijks bij de subsidieaanvraag worden overlegd. RSA weigert dit en heeft een rechtszaak tegen de provincie aangespannen.

In de nieuwe stichting Fonds RSA is in 1996 een bedrag van een half miljoen gulden gestort. Het bestuur van RSA stelt dat het hier om eigen vermogen van RSA gaat en weigert om principiële redenen de jaarrekeningen van Fonds RSA te overleggen. Volgens Daskapan komt echter ,,geen cent van dit geld'' uit subsidie van de provincie.

Directeur Daskapan en het bestuur van RSA stelden gisteren in een persconferentie op het kantoor van RSA dat er sprake is ,,van een lastercampagne tegen Daskapan waarbij de beweringen geheel uit de lucht zijn gegrepen''.

De Haagse gemeenteraadsfractie van GroenLinks vindt het vervelend dat de partij negatief in het nieuws komt door de beeldvorming rondom Daskapan. Ook vindt fractievoorzitter N. Roozenburg dat Daskapan de petten van zijn verschillende functies beter gescheiden moet houden. Daskapan (39) is naast directeur van RSA en raadslid van GroenLinks eigenaar van het restaurant Türkiye in Den Haag.

Daskapan onderschreef onlangs de bevindingen van een rapport in opdracht van RSA over een moord in Schilderswijk waarbij racistische motieven in het spel zouden zijn geweest. De fractie van GroenLinks heeft het rapport niet omarmd.