Miljonairs

Naar aanleiding van het artikel met de CBS-cijfers over het aantal miljonairs in Nederland (NRC Handelsblad, 15 april) zou ik gaarne het volgende naar voren willen brengen.

Hoeveel van de 42.000 miljonairs (200.000 minus de 158.000 allerrijkste) zouden er over blijven als de waarde van de eigen woning en eventueel van de tweede woning zou worden afgetrokken.

Die woningen kosten alleen maar geld, zijn geen handelsvoorraad. Hooguit kan er een leencapaciteit uit worden afgeleid.