Miljarden nodig voor hulp Balkan

De Balkanlanden die economisch worden getroffen door de oorlogsactiviteiten van de NAVO tegen Joegoslavië, hebben veel meer financiële hulp nodig dan de ruim 2 miljard dollar die Wereldbank en Internationaal Monetaire Fonds (IMF) in een gezamenlijk plan hebben geraamd. Het gaat om betalingsbalans- en begrotingssteun om te voorkomen dat de economieën van Albanië, Bosnië, Kroatië, Macedonië, Roemenië en Bulgarije in een crisis raken.

De Nederlandse afgevaardigden bij Wereldbank en IMF, Pieter Stek en Onno de Beaufort Wijnholds, concluderen na gesprekken met vijf Balkanlanden die Nederland via de kiesgroep bij beide instellingen vertegenwoordigt, dat een veelvoud nodig is om hun economieën overeind te houden. De 2 miljard dollar werd deze week genoemd door Wereldbankpresident James Wolfensohn.

De opsteller van het plan, de Nederlandse Wereldbankfunctionaris Christiaan Poortman, zegt desgevraagd dat het slechts om een ,,eerste analyse'' gaat en dat het bedrag gemakkelijk veel hoger kan uitvallen.

In het plan van IMF en Wereldbank blijft geld voor humanitaire doeleinden (opvang van vluchtelingen) buiten beschouwing, omdat dit niet onder hun verantwoordelijkheid valt.

Het plan van IMF en Wereldbank komt volgende week in Washington uitvoerig aan de orde tijdens de voorjaarsvergadering van beide instellingen. Op hun initiatief is dinsdagavond een speciale vergadering ingelast, direct na de bijeenkomst van het beleidsbepalende Interim-Comité van het IMF.

Daar zullen afgevaardigden van IMF en Wereldbank met vertegenwoordigers van de getroffen Balkanlanden en van ministers uit donorlanden een eerste balans opmaken.

STEUNpagina 19