Meer jeugdige arrestanten

Steeds vaker worden zeer jeugdigen gearresteerd door de politie in Amsterdam. De groep arrestanten van twaalf tot en met vijftien jaar oud neemt toe in de Amsterdamse politiecellen. Dit concludeert de Commissie van Toezicht voor de politiecellen Amsterdam-Amstelland in haar jaarverslag 1998. Ook de groep arrestanten die geen of slechts enkele woorden Nederlands spreekt wordt steeds groter. De politie heeft hierdoor steeds meer moeite om met de arrestanten te praten. (ANP)