Mansholt

De voorpublicatie uit Westermans boek `De Graanrepubliek' (Z 10 april) stelt de centrale rol van onze landgenoot Sicco Mansholt bij het tot stand brengen van de Europese landbouwmarkt terecht in het licht, en dus Mansholt's aandeel in het werk van de eerste Europese Commissie.

Hier was een lange voorgeschiedenis aan voorafgegaan. Als Nederlands landbouwminister had Mansholt al uitvoerig met collega's uit Frankrijk, Italië, Duitsland en de Benelux plannen voor een Europese landbouwintegratie had ontworpen. Het Verdrag van Rome (de EEG) verschafte vanaf 1958 het juridische kader om die plannen in de praktijk te brengen.

President Hallstein, Robert Marjolin (oud-secretaris-generaal van de OEES) en de Italiaanse commissaris Petrilli legden met name hun gewicht in de schaal om deze grote exercitie tot een goed einde te brengen. De Belgische commissaris Jean Rey, oud-minister van Economische Zaken, trad al spoedig op als EEG-onderhandelaar in de eerste grote wereldhandelsronde, die zonder de EEG ondenkbaar was geweest. De Franse commissaris Lemaignen, oud-voorzitter van de Franse werkgevers, gaf de associatie met achttien arme Afrikaanse landen vorm, de Duitse commissaris Von der Groeben legde met onze landgenoot P. VerLoren van Themaat als Directeur-Generaal de grondslag voor de Europese kartelpolitiek. De activiteiten van die eerste Europese Commissie over een breed front van economische en internationale politiek logenstraffen de uiterst beperkte gezichtshoek, die Westerman ons voorhoudt. Jammer!