Indonesië en Portugal eens over Timor

Indonesië en Portugal hebben gisteren in New York een akkoord bereikt dat de weg bereidt voor een volksraadpleging over de toekomst van Oost-Timor. Dat heeft de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan, onder wiens auspiciën de twee landen hebben onderhandeld, bekendgemaakt. De twee landen tekenen het akkoord op 5 mei in New York. Voordien kijkt de regering in Jakarta nog naar twee documenten, inzake de beveiliging van het referendum en over de modaliteiten van de volksraadpleging. De tekst van het akkoord wordt niet voor 5 mei bekendgemaakt. Een referendum volgt mogelijk in juli.

Het eiland zelf is het geweld aanzienlijk toegenomen sinds de Indonesische president, B.J. Habibie, in januari verrassend meedeelde dat Indonesië Oost-Timor onafhankelijkheid zou geven als de bevolking autonomie verwierp. Volgens de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, Ali Alatas, die in New York met Portugal heeft onderhandeld, wordt toch niet gedacht over een VN-vredesoperatie rondom de volksraadpleging. Indonesië bezette de Portugese kolonie in 1975, en annexeerde haar het volgende jaar. De VN noch Portugal hebben de Indonesische annexatie van Oost-Timor ooit erkend. (Reuters, AP, AFP)