Bijlmer-enquête 3

De uitkomst van de enquête was voorspeld: er zou zware kritiek komen, en velen zouden vinden dat sommige ministers zouden moeten aftreden. Dat is inderdaad het geval, maar of dit allemaal nog ergens over gaat is de vraag.

Het vliegtuig zou wapens en/of giffen vervoeren. De minister zei dat daar niets van gebleken was. De commissie komt tot dezelfde conclusie.

Hulpverleners en anderen zouden ziek zijn geworden van de lading, of van de brand, of van beide. De minister zei dat daar geen harde aanwijzingen voor waren. En dat is nog steeds de situatie, ook volgens de commissie. Er waren verdachte mannen met witte pakken gezien op de plaats van de ramp. De minister kon ze niet vinden. De commissie ook niet.

De ministers hadden dus, ook achteraf, steeds in grote lijnen gelijk. Ze hebben geen grove beoordelingsfouten gemaakt, of belangrijke informatie verzwegen, of anderszins grote blunders begaan, voorzover vastgesteld.

Maar toch velt de commissie `harde oordelen' over hen. Waarom? Men roept nu om het aftreden van diverse ministers omdat men onvoldoende aandacht voor de onrust gehad heeft.

Dat zou natuurlijk waar kunnen zijn, maar dat had men ook wel kunnen vaststellen zonder enquête. Het is natuurlijk ook niet de echte reden. Het onderzoek heeft op de keper beschouwd niet veel bijzonders boven tafel gebracht, maar er moeten toch een paar hoogwaardigheidsbekleders geofferd worden. Zo hoort dat immers, zonder dat is een enquêtecommissie mislukt. Dus moet Barbertje hangen.