Bijlmer-enquête 1

Na de Bijlmerramp heeft het zes jaar moeten duren voordat de conclusie werd getrokken dat er een enquêtecommissie aan te pas moest komen om achter de waarheid te komen, nadat vele vragen m.b.t. de ramp en de gevolgen daarvan onbeantwoord waren gebleven. Vervolgens is een (op het oog) onpartijdige en integere commissie zes maanden bezig geweest om de waarheid boven water te krijgen en daaraan conclusies te verbinden, o.m. met betrekking tot de fouten die door bewindslieden zijn gemaakt.

Het is ironisch om vast te stellen dat vervolgens de verantwoordelijke en bekritiseerde bewindslieden, waaronder in het bijzonder premier Kok en minister Borst, nog maar zes uur nodig hadden om de conclusies van de commissie te bagatelliseren en hun eerste verdedigende woorden en hun kritiek op het rapport uit te spreken. Premier Kok vond het dezelfde dag al nodig de pers te informeren dat het kabinet zich zou concentreren op het weerleggen van de kritiek. Minister Borst heeft zelfs het woord `inquisitie' in de mond durven nemen. Het ware beter geweest indien zij zes dagen hadden gezwegen om vervolgens heel voorzichtig met een welgeformuleerde, afgemeten en zeer bescheiden reactie te komen.