Bezwaren Rome tegen telecomfusie

De Italiaanse minister van Financiën, Vincenzo Visco, vindt de voorgestelde fusie tussen Telecom Italia en Deutsche Telekom onaanvaardbaar zolang het Duitse bedrijf nog in handen van de staat is.

,,Het is redelijkerwijs niet aanvaardbaar of denkbaar dat Telecom wordt gekocht door een Duits staatsbedrijf'', zei Visco gisteren. Dit is de hardste kritiek tot nu toe vanuit Rome op de fusieplannen.

De centrum-linkse coalitie heeft de afgelopen dagen bij herhaling gevraagd om harde garanties vanuit Bonn over de privatiseringsplannen van Deutsche Telekom. Dat bedrijf is nu nog voor 72 procent in handen van de Duitse overheid.

De woordvoerder van het ministerie van Financiën in Bonn heeft gezegd dat de twijfels van de Italiaanse regering ongegrond zijn. Maar Rome vraagt zich af waarom Bonn tot nu toe niet bereid is geweest zijn in algemene termen gegeven garanties te preciseren en een juridische basis te geven. Zo heeft Bonn niet willen vastleggen dat het afziet van zijn stemrecht als aandeelhouder. Ook zou Italië graag een duidelijk tijdschema zien voor de plannen om Deutsche Telekom te privatiseren.

Het Italiaanse kabinet verkeert in een moeilijke positie. Premier D'Alema heeft gezegd dat de markt maar moet uitmaken wat beter is voor Telecom Italia: een fusie met Deutsche Telekom of overname door het Olivetti, dat een bod heeft gedaan op Telecom Italia. Maar ieder kabinetsbesluit kan worden geïnterpreteerd als een keuze voor een van beide opties. Telecom Italia is geprivatiseerd, maar de staat heeft nog wel een `golden share', een controlerend belang, van 3,4 procent in het bedrijf.